TREBALO BI PROŠETATI PSA

Otac: “Večeras. Svi mi kažu da si fino ispao, sin vam je fino ispao, fino je ispao. A onda ja svima njima kažem, keksi vam fino ispadaju, ne ljudi.”

DRAMA GOVORI O BOLESNOM MLADOM MUŠKARCU, KOJI PRIJE SVOJE SMRTI POKUŠAVA ISPRAVITI GREŠKE KOJE JE POČINIO U ŽIVOTU TE SE POBRINUTI ZA OSOBE DO KOJIH MU JE NAJVIŠE STALO I PSA KOJEG NEMA KOME OSTAVITI.

Izvedbe:

 • Festival Marulovi dani, (koncertna izvedba), Split, 2013.
 • Radio atelje, Hrvatski radio, 2013.
 • HNK Zagreb, 2013.
 • Pula Film Festival, cjelovečernji TV film, 2014.
 • Elefante Club de Teatro, Buenos Aires, Argentina, 2016.

Drama je objavljena u:

 • Edicija Nagrada Marin Držić/Hrvatska drama, 2012. Disput, Zagreb, 2013.
 • Odlasci (tri drame s fotografijama, Dorothy Gale, Trebalo bi prošetati psa, Spašeni), Hrvatski centar ITI, Biblioteka Mansioni, 2014.
 • Croatian Theatre 7/8, ITI, Croatian Centre, 2013/2014.
 • Teatro Croata, Centro Croata de ITI, 2015.
 • Časopis Relations, HDP, Zagreb, 3-4/2015.
 • Na portalu drame.hr (na hrvatskom i na poljskom jeziku)

Nagrade:

 • Jedna od pet najboljih drama regije po izboru Hartefakt-a, Beograd, 2012.
 • Nagrada za dramsko djelo Marin Držić, 2013.
 • Nagrada publike za najbolju predstavu na Festivalu Marulićevi dani, Split, 2014.